Трудове право

Трудове право

Трудове право – галузь права, яка визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Фактично, кожен з нас має своє робоче місце, свої права та трудові обов’язки, має своє керівництво. І далеко не завжди Ваше керівництво сумлінно відноситься до своїх обов’язків по відношенню до працівників, та доволі часто керівництво не дає Вам можливості повністю реалізовувати свої права передбачені законодавством про працю.

Так на сьогоднішній день дуже поширеними є спори з приводу незаконного звільнення, відмови в розрахунку при звільнені, затримки або і зовсім невиплати заробітної плати, невиплати лікарняних.

З будь-яких питань які виникли у в галузі трудового права, Вас можуть проконсультувати кваліфіковані спеціалісти Юридичної Компанії «Legal Partner».