Цивільне право

Цивільне право

Цивільне право – галузь права, яка регулює особисті немайнові та майнові права суб’єктів правовідносин. Є галуззю права, яка регулює найбільш розповсюджені відносини, зокрема це відносини що стосуються права власності, права інтелектуальної власності, договірного та зобов’язального права, спадкового права. Дані правовідносини регулюються нормами Цивільного кодексу України та цілою низкою законів та підзаконних актів.

Спеціалісти Юридичної Компанії «Legal Partner» мають величезний досвід вирішення питань, що виникають в цивільних правовідносинах. Так на рахунку спеціалістів Юридичної Компанії «Legal Partner» вже більше півтисячі судових засідань по більш як сотні справ цивільного провадження в судах загальної юриздикції по всій території України.