Послуги компанії

 

Послуги компанії

Спеціалісти Юридичної Компанії «Legal Partner» надають широкий спектр юридичних послуг майже у всіх галузях права.

Так, найпоширенішими послугами є:

 

Консультації (усні та письмові).

Ми надаємо консультації по юридичним питанням будь-якої складності та по всім галузям права (крім кримінального). Зазвичай послуга надається миттєво. Консультації надаються як особисто та і в телефонному режимі, однак не завжди є змога надати кваліфіковану юридичну консультацію та правильну пораду в телефонному режимі оскільки, спеціаліст не бачить тих чи інших документів, які є необхідними для правильної кваліфікації правовідносин, що виникли в конкретній ситуації

 

Складання проектів та аналіз договорів, їх зміна та розірвання

Укладення договорів є однією з підстав виникнення цивільних прав та юридичних обов’язків. Сторони, які  уклали договір, зобов’язані неухильно дотримуватись його положень, а невиконання свої зобов’язань тягне за собою негативні наслідки у вигляді сплати штрафу, неустойок, розірвання договору.

Правильне написання умов договору має на меті чітко врегулювати порядок дій кожної із сторін на різних стадіях виконання договору та в різних випадках. Грамотне написання умов договору має нівелювати можливості уникнення відповідальності в разі недобросовісного виконання взятих на себе обов’язків.

Тому складання проекту договору є надзвичайно тонкою справою, що потребує спеціальних знань як з практичної так і з теоретичної частини.

Іноді проект договору вже складений другою стороною. Перш ніж підписувати такий договір, радимо провести детальний аналіз цього договору, зокрема на предмет обсягу ваших прав і прав контрагента, обсягу обов’язків, строки, відповідальність сторін.

Строк надання послуги по написанню простого договору до трьох днів, даний строк залежить від складності договору який необхідно скласти.

Строк надання послуги по правовому аналізу договору складає до одного дня.

 

Претензійна робота.

Досить часто договорами передбачена необхідність претензійної роботи. І хоча чинним законодавством, претензійна робота визнана не обов’язковою (крім деяких типів правовідносин), проте недооцінювати необхідність такої роботи не потрібно.

Саме від правильно складеної претензії, заяви, листа, запиту, скарги а також відповіді на неї, багато в чому залежить подальший результат вирішення Вашої проблеми.